Úvodem

Modelování různých jevů se používá v oblasti technologie a vědy, nicméně jeho výhody je možno využít také ve vzdělávání. Dynamický model a vizualizace jevů modely mohou usnadnit studentům pochopení zkoumaného jevu. Změnou jednoho parametru po malých krocích studenti mohou pozorovat změny celého systému. Dynamické modelování může být použito v případě, že studenti nejsou schopni příklady analyticky spočítat sami.

Jak použít dynamické modelování v PHP v ekologii

Literatura

© 2009 - 2021 | Jan Válek, Tomáš Miléř
Dynamické modelování v PHP | Modelování v ekologii
Design by Free CSS Templates