Průjezd neklopenou zatáčkou - maximální rychlost

Použité vztahy, doplňující nákresy (kliknutím zobrazit/skrýt)

v_{max}=\sqrt[]{g\cdot R\cdot f}
v_{max}=\sqrt[]{9.81\cdot 200\cdot }=0m \cdot s^{-1}

Vstupní hodnoty modelu (kliknutím zobrazit/skrýt)

Dynamický součinitel smykového tření


Maximální poloměr zatáčky - Rmax = m
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Průjezd neklopenou zatáčkou - maximální rychlost
Design by Free CSS Templates