Konstantní rychlost automobilu, kterou lze stoupat do kopce

Hmotnost automobilu - m = kg
Výkon motoru - P = W
Poloměr kola - R = m
Součinitel odporu vzduchu - cx =
Plocha kolmá ke směru jízdy - S = m2
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Konstantní rychlost automobilu, kterou lze stoupat do kopce
Design by Free CSS Templates