Velikost vykonané práce gravitačních sil

Použité vztahy, doplňující nákresy (kliknutím zobrazit/skrýt)

\vec{F}=\kappa\cdot\frac{m_1\cdot m_2}{r^2}\cdot\frac{\vec{r}}{r}
W=\int_{r_0}^{r_1}\vec{F}\mathrm{d}\mathbf{r}=
	\int_{r_0}^{r_1}\kappa\cdot\frac{m_1\cdot m_2}{r^2}\mathrm{d}\mathbf{r}=
=\kappa\cdot m_1\cdot m_2\int_{r_0}^{r_1}\frac{1}{r^2}\mathrm{d}\mathbf{r}=
	\kappa\cdot m_1\cdot m_2\cdot\left[-\frac{1}{r}\right]_{r_0}^{r_1}=
=\kappa\cdot m_1\cdot m_2\cdot\left(-\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_0}\right)
W=\kappa\cdot m_1\cdot m_2\cdot\left(\frac{1}{r_0}-\frac{1}{r_1}\right)

Vstupní hodnoty modelu (kliknutím zobrazit/skrýt)

Hmotnost tělesa - m = kg
Maximální vzdálenost Země a tělesa - hMAX = m
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Velikost vykonané práce gravitačních sil
Design by Free CSS Templates