Závislost působící síly na Magdeburské polokoule

Použité vztahy, doplňující nákresy (kliknutím zobrazit/skrýt)

p=\frac{F}{S}
F=p\cdot S = p_A\cdot S
S=\pi\cdot d^{2}

Dosazením získáme:

F=p_A\cdot \pi\cdot d^{2}

Kde pA je atmosférický tlak působící na povrch koule, d je průměr Magdeburských polokoulí, který měníme od 0 cm do 100 cm.

Vstupní hodnoty modelu (kliknutím zobrazit/skrýt)

Maximální průměr Magdeburských polokoulí - maxd = cm
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Závislost působící síly na Magdeburské polokoule
Design by Free CSS Templates