Seskok parašutisty z balónu - závislost vKRIT na hustotě vzduchu a nadmořské výšce

Hmotnost parašutisty i s padákem - m = kg
Seskoková výška - h = m
Výška otevření padáku - h1 = m
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Seskok parašutisty z balónu - závislost vKRIT na hustotě vzduchu a nadmořské výšce
Design by Free CSS Templates