Závislost rychlosti na klesání vozovky a následná jízda po rovině

Hmotnost dopravního prostředku - m = kg
Počáteční rychlost - v0 = m·s-1
Součinitel odporu vzduchu - cx =
Plocha kolmá ke směru jízdy - S = m2
Délka kopce - h = m
Součinitel valivého tření - ξ = m
Uvažovaný poloměr kola - R = m
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Závislost rychlosti na klesání vozovky a následná jízda po rovině
Design by Free CSS Templates