Seskok parašutisty - z letícího letadla

Hmotnost parašutisty i s padákem - m = kg
Seskoková výška - h = m
Čas trvání volného pádu - t = s
Rychlost letadla - v = m·s-1
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Seskok parašutisty - z letícího letadla
Design by Free CSS Templates