Velikost odporové síly automobilu v závislosti na teplotě suchého vzduchu

Součinitel odporu vzduchu - cx =
Plocha kolmá ke směru jízdy - S = m2
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Velikost odporové síly automobilu v závislosti na teplotě suchého vzduchu
Design by Free CSS Templates