Let míče v odporovém prostředí s odrazem

Všeobecně známé míče na:
Husotota prostředí - ρ = kg·m-3
Počáteční rychlost - v0 = m·s-1
Elevační úhel - α = °
Elasticita míče - e = %
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Let míče v odporovém prostředí s odrazem
Design by Free CSS Templates