Skládání kolmých kmitů + fázorový diagram

Použité vztahy, doplňující nákresy (kliknutím zobrazit/skrýt)

x=A_1\cdot\sin\left(\omega_1\cdot t %2B \varphi_1 \right)
y=A_2\cdot\sin\left(\omega_2\cdot t %2B \varphi_2 \right)
A_1=A_2
\varphi=\left|\varphi_1-\varphi_2 \right|
x=A\cdot\sin\left(\omega_1\cdot t\right)
y=A\cdot\sin\left(\omega_2\cdot t %2B \varphi \right)

Vstupní hodnoty modelu (kliknutím zobrazit/skrýt)

Frekvence kmitů v ose X - fx = Hz
Počáteční fáze kmitů v ose X - φx = °
(pokud není zadáno φx, je automaticky φx = 0 °)
Frekvence kmitů v ose Y - fy = Hz
Počáteční fáze kmitů v ose Y - φy = °
(pokud není zadáno φy, je automaticky φy = 0 °)
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování kmitů | Skládání kolmých kmitů + fázorový diagram
Design by Free CSS Templates