Předjíždění vozidel

Rychlost pomalého vozidla - v1 = km/h
Rychlost rychlého vozidla - v2 = km/h
Vzálenost za autem, ze které je započato předjíždění - d1 = m
Vzálenost před autem, ve které je ukončeno předjíždění - d2 = m
Délka předjízděného vozidla - da = m
Délka předjízdějícího vozidla - db = m
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Předjíždění vozidel
Design by Free CSS Templates