Rozkreslení Lissajousovy křivky na fólii

Použité vztahy, doplňující nákresy (kliknutím zobrazit/skrýt)

{x=A\cdot\sin\left({\frac{s}{A}%2B\varphi}\right)}
{y=B\cdot\sin\left(\frac{s}{A}\cdot n \right) }

kde:
A = frekvence
B = amplituda kmitů
s = vzdálenost od počátku
φ = fázový posun
n = poměr frekvencí

Vstupní hodnoty modelu (kliknutím zobrazit/skrýt)

Frekvence kmitů v ose X - fx = Hz
Frekvence kmitů v ose Y - fy = Hz
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování kmitů | Rozkreslení Lissajousovy křivky na fólii
Design by Free CSS Templates