Práce sil v posilovně

Použité vztahy, doplňující nákresy (kliknutím zobrazit/skrýt)

\mathbf{F}=k\cdot\mathbf{r}
W=\int_{r_0}^{r_1}\mathbf{F}\mathrm{d}\mathbf{r}=
	\int_{r_0}^{r_1}k\cdot r\mathrm{d}\mathbf{r}=
	k\int_{r_0}^{r_1}r\mathrm{d}\mathbf{r}=
	k\cdot\left[\frac{r^2}{2}\right]_{r_0}^{r_1}
W=
	k\cdot\left(\frac{r_1^2}{2}-\frac{r_0^2}{2}\right)=
	\frac{1}{2}k\cdot\left(r_1^2-r_0^2\right)

Kde r0 je počáteční délka pružiny, r1 je konečná délka pružiny, k je tuhost pružiny.

Vstupní hodnoty modelu (kliknutím zobrazit/skrýt)

Dva kamarádi, Jirka a Petr, pravidelně posilují pomocí pružinového posilovače svalů (posiloval s ním Jiří Schmitzer ve filmu Postřižiny). Jednoho dne se rozhodnou, že budou posilovat více než dosud.
Jirka bude napínat pružiny z původní délky (lJirka 0) na (lJirka). Petr bude napínat pružiny z původní délky (lPetr 0) na (lPetr).
Vždy prodlouží dráhu, po které působí silou, o stejný přírůstek (Δl = 10 cm).
Zvětší se také vykonaná práce obou kamarádů stejně?

Maximální délka pružiny - l = m
Tuhost pružiny - k = N·m-1
Původní délka Jirkovi pružiny - lJirka 0 = m
Původní délka Petrovi pružiny - lPetr 0 = m
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Práce sil v posilovně
Design by Free CSS Templates