Let míče v odporovém prostředí - dolet v závislosti na rotaci míče
Husotota prostředí - ρ = kg·m-3
Počáteční rychlost - v0 = m·s-1
Elevační úhel - α = °
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Let míče v odporovém prostředí - dolet v závislosti na rotaci míče
Design by Free CSS Templates