Let míče v odporovém prostředí - dolet v závislosti na elevačním úhlu

Všeobecně známé míče na:

Husotota prostředí - ρ = kg·m-3
Počáteční rychlost - v0 = m·s-1
© 2009 - 2021 | Jan Válek, Petr Sládek
Dynamické modelování v PHP | Modelování fyzikálních jevů nejen ve sportu | Let míče v odporovém prostředí - dolet v závislosti na elevačním úhlu
Design by Free CSS Templates